.

 

GALLEGOS EN GIPUZKOA

 

"Castellanos de Castilla, 
tratade ben ós gallegos; 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros". 

ROSALÍA CASTRO

LIMIAR

Os galegos, dende datas moi antergas, acostumámonos a sulcar as ondas de tódolos mares e a pel de tódalas terras. Semella como se o malfado dalgún Deus, cheo de xenreira, nos empurrase a un destino viaxeiro.

 Emporiso, a emigración non é froito dun fatalismo connatural á idiosincrasia galega nin resultas dun desexo de aventura. Ninguén tronza as raíces, que rachan a súa estructura vital por un devezo camiñante. A emigración provén de causas económicas, sociais e políticas. Un emigra por necesidade, xa que logo non atopa no seu País un medio digno para conquerir a solución ós seus problemas mínimos existenciais e vese na obriga de percuralo nun país alleo.

Os galegos andamos espallados por tódolos vieiros e recunchos xeográficos, entre eles Euskal Herria. A este fermoso e acolledor País, que baila nos vales pirenaicos como dicía Voltaire, chegamos en tres xeiras: a finais do século pasado e comezos do XX a Bizkaia, polos anos 20 ó porto de Pasaxes (Trintxerpe) e na segunda industrialización, nos anos 1960, a tódolos recantos do País Basco. Acadám-la cifra de máis de 70.000 galicianos e hoxe rondamos os 55.000. Unha parte agrupámonos en Casas e Centros Galegos, afincados en Barakaldo, fundado en 1901, Bilbo, Santurtzi, Sestao, Ondarroa, Laudio, Ermua, Deba, Zarautz, Pasaia, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Eibar, Elgoibar, e en Asociacións Culturais, "Rosalía de Castro" e "Daniel Castelao", en Barakaldo e Trintxerpe respectivamente.

.O sentimento de encarnación ca Terra é telúrico, panteístico, cósmico. Soñamos cos vales, cos montes, cas chairas, cos albres, cos ríos, cas rías como unha especie de paraíso anceiado e sublimado. A rachadura co agarimo da Terra produce en nós o desarraigo existencial da saudade ou siñardade, vulgarmente coñecida como morriña. O galego que non a sinta, non é merecente de levar ese nome. Eu confésoa sen roibe conforme medran os anos, ela tamén medra, ás veces como unha espiña de toxo, cravada no corazón.

Asobállanos unha fonda nostalxia e querencia pola nación orixinaria, semellante a que sobarda este poema crecentiano, adicado á miña tribo natal, Quiroga, deitada no seo do río Sil, na provincia de Lugo, que é metáfora e metonomia da patria grande, Galiza. 


"Ventiños amorosos
da cunca de Quiroga,
que vindes lixeiriños
prá Terra de Vasconia.
Xa sei que me decides
coas vosas doces verbas,
xa sei que me decides
airiños, airiños, aires,
que laio e sóo desexo
xacer outra vez nela.
Volver a pór meus ollos
na túa faciana meiga,
colleitar boas patacas
no eido de Mazaira,
mirar acios e vides
no bacelo do Pedredo,
ouvir o soar do vento
nas vellas carballeiras,
no verdes piñeirais,
nos albres da Encineira.
Ollar os tortos carreiros,
que van tanxendo as leiras,
o pote da augardente
a recender nas calexas,
as campás repinicando
nas torres das eirexas,
o rumor do Lagar Vello
agarimando as carqueixas
e o chiar do paporrubio
fartándose nas cereixas.
Albiscar dende Bustelo
o verdor do val en celo.
Ateigarme de paisaxe,
folgarme ca paisanaxe;
encherme de amor á Terra,
saudade que sempre berra.
Escoitar antergas lendas
ó calor dunha lareira,
e falar na miña língoa
cas xentes de Quiroga.
¡Ouh, miña Patria galega!
¡Ouh, miña tribo vilega!
Matria das miñas doores,
fratria do meus amores,
cravo ardente de emoción,
doce espiña no corazón,
ferida de bico na alma,
na morte lembranza eterna.
 
Iste sentimento de nostalxia, emporiso, non couta o amor pola patria vasca receptora. Pola contra é un aguillón que nos empuxa a loitar por este Pobo hospitalario, xeneroso e solidario, que nos deu pan, fogar, amor, ledicia, door e traballo. Chantamos as raices na patria primixenia e abrimos as ponlas ó vento euskadiano a xeito de adaptación integradora para entre todos artellar un País rico, aberto, xusto, libre, solidario e soberano. O bersolari Amuriza manifesta sintéticamente este amplo obxetivo niste curto poema: 

"Galizian sustraiak / adarrak Euskadin / zuhaitz bikainago / ez ziteken egin". 

“As raices en Galiza / as polas en Euskadi / árbore millor / non pode medrar”.

 Acae como anelo ó dedo un manifesto en galego, inserido no xornal donostiarra "EL DÍA", o 1 de novembro de 1933, no que o Partido Galeguista aguilloaba ós emigrantes galegos para que votasen a prol do Estatuto Vasco no plebiscito do 5 do mesmo mes.

"Os galegos, espallados baixo todolos ceos, fillos dunha Patria escravizada que loita niste intre histórico polo prezado ben da súa libertade, temos a obriga de ser soldados xenerosos e leais da libertade de todalas Patrias. Alí onde un Pobo loite polo soerguemento da súa persoalidade nazonal, os galegos debemos ser os seus primeiros e máis esforzados paladins. Tal é a obriga de todo bon galego, en quen os alleos han de ver sempre a personificación das nosas virtudes raciais. E esta obriga é ineludibel no caso da nosa irmán Euzkadi. 

Patria prócer e patriarcal como a nosa; como a nosa sortida polo esforzo rexo do campo e do mar; con unha tradición democrática groriosa, enreixada tamén ao longo de moitos séculos, ha de ser, con Catalunya e Galiza, nesta hora de crise, a espranza dunha nova Hispania basada en principios máis xustos e xenerosos de paz e concordia, posibres soio no acorde maxestuoso das nazonalidades naturais, onde a Lingua, a Raza, a Xeografia e o Traballo son vencellos eternos de fraternidade.

¡Que endexamáis os patriotas de Euzkadi teñan que decir de vos que fúchedes desleais coa hospitalidade, co traballo e co pan que con eles compartides¡.Galiza, a Nai garimosa, cuia lembranza levades nos ollos e no esprito, namentras agarda cobizosa a hora da súa propia libertade, pídevos afervoadamente que axudedes a Euzkadi a conquerir a súa". 


Xosé Ramón Varela, presidente da Casa de Galiza de Donosita, é un deses emigrantes que dende o seu Corme natal veu a morar ó País Vasco e sen esquecer as suas raigañas orixinarias soupo mesturar axeitadamente os dous amores, pois se alguén dixo que non se podía servir a dous señores, tampouco negou que se podía amar a duas doncelas. 

A Xosé Ramón, Moncho para os amigos, próelle a cotío unha inquedanza: o porvir dos galegos e os seus centros en Euskadi. Froito diste proído asoballante é este traballo serio, concenzudo e riguroso sobre a presencia galega en Euskadi e Guipúzcoa. Analisa globalmente a emigración galego-euskadiana: historia, espallamento xeográfico, casas e asociacións, actividades, perfis socio-profesionais etc. Láiase do esmorecemento dos Centros Galegos, entre outras razóns por mor do envellecemento demográfico e a falla de renovación inmigratoria. Propón alguns sendeiros para o rexirdimentos de estas entidades e remata con un berro aguilloador: a chamamento para que tódolos galegos/as que enefeitizamos os verdes recantos diste país nos unamos para revitaliza-las nosas entidades organizativas, aportan o noso gran de area. 

So fica desexarlle ó noso amigo Moncho éxito na súa andaina, felicita-lo por este estudo tan ben artellado e argumentado, con dados actuais a apreciacións axustadas. Este poema, que comenza con ar pesimista e fina con unha aposta de esperanza dedícollo a Moncho Varela e a tódolos emigrantes galegos de Euskal Herría: 

FILLOS DO MAR E DO VENTO 
Vivimos no cú do touro
A carón de tódalas treboadas.
Seguimos durmindo
E abrazando almofadas de carocha
Como os nosos pais.
Perseguimos os mesmos nubeiros
E acougamos baixo a sombra
De piñeiros núos.
Bebemos ribeiro a grolos bagoentos
E camiñamos espidos
Para aspaventar as lembranzas.
Ao lonxe,
Nas abas da saudade,
Albiscamos cada tarde
O solpor no mar de Fisterra.
Un vello saúdanos,
Pero mergúllaseNos ollos dun neno,
Que sorrí
Dende o colo da memoria.
Aínda soñamosCa labarada dun mencer
Para espertar á luz resucitada.  

Xosé Estévez 
Oiartzun, 12-VII-2005.

 LOS CENTROS GALLEGOS

Creo que todos los gallegos tenemos garbadas en nuestras retinas, aquellas ajadas fotografías en la que se veía, en el puerto de Vigo, madres enlutadas despidiendo entre lágrimas a sus hijos que embarcaban, en destartalados barcos de cabotaje, rumbo a América. Aquellas largas singladuras de más de diez días, hacinados entre vómitos y penas, las padecieron cientos de miles de emigrantes gallegos que, huyendo de la desesperanza que les ofrecía su tierra, soñaban con conquistar una vida digna, en aquellos lejanos y desconocidos países de los que tanto habían oído hablar a los pocos indianos que retornaban, tras haber atesorado algunas riquezas
Aquellos sueños, las más de las veces, se trasmutaron en pesadillas. Para llorar sus nostalgias y combatir las soledades, muchos de aquellos emigrantes se reunían y fueron surgiendo de modo espontáneo los centros gallegos. 
Pero la historia es dinámica y de forma imperceptible, pero constante, todo ha ido cambiando. En estos tiempos de mudaza, los cambios se precipitan a mayor velocidad de la que los hombres somos capaces de asimilar; las distancias físicas se han reducido notablemente. Ya no hay barcos que naveguen con sus bodegas atiborradas de emigrantes, hoy el océano se cruza volando en unas horas. La sociedad de la información tiene la virtud de acercarnos lo lejano, a la vez que nos aleja de lo próximo. 
Hoy desde cualquier punto de mundo se puede ver la televisión gallega, se puede, a través de internet, leer en el día la prensa escrita de Galicia o escuchar la radio. Se puede, asimismo, contactar para comentar e informar a nuestros familiares, los que allí quedaron, con una simple llamada telefónica, de todo cuanto nos acontece y se puede, también, viajar a Galicia en no más allá de unas cuantas horas. En definitiva, se puede vivir en la distancia y al día todas las novedades que allí ocurren, tanto sociales como familiares. En base a todo esto, es fácil entender el porqué de la crisis que afecta a generalidad de los centros gallegos. 
En el encabezamiento de nuestra página web se define a la CASA DE GALICIA DE GUIPÚZCOA como una Institución creada hace más de setenta años por los gallegos residentes en Gipuzkoa, con vocación de ser la ”embajada cultural y humana” del pueblo gallego en esta tierra. Sus instalaciones están pensadas para ofrecer un “lugar de encuentro” a cuantas personas, gallegas o no, deseen compartir las costumbres de nuestra ancestral cultura. 
Fines encomiables con los que todos estamos de acuerdo, pero que, quizás, la técnica está convirtiéndolos en obsoletos. Hoy la tan cacareada morriña, que dicen padecemos todos los gallegos, está mitigada; los emigrantes actuales ya no se despiden de sus madres, como antaño, con un adiós que era para toda la vida; hoy los medios de comunicación nos brindan la posibilidad de no perder el contacto con la tierra que nos vio nacer y la cultura con la que nos amamantamos siendo niños. 
Hoy los centros gallegos, ya no son lugares donde nos reunimos para llorar nuestras nostalgias ni combatir nuestras soledades. El pasado se aleja lentamente y antes de que el futuro nos engulla, los centros gallegos debemos replantearnos nuestra razón de ser en el presente cambiante y, sobre todo, en el mañana que ya anuncia su presencia. 
Este pequeño trabajo es fruto de la inquietud por ese mañana que ya está llamando a nuestras puertas, tratamos de objetivar con datos concretos sobre quiénes y cuántos somos, pero sobre todo, de quiénes y cuántos seremos en un futuro próximo. Para ello, comenzaremos repasando la significación y la cuantificación de la emigración gallega a través de la historia y como se traduce esa emigración en Euskadi y muy particularmente en la Gipuzkoa de hoy y cómo ello nos va a afectar, querámoslo o no, a nuestra Casa de Galicia. 

LA EMIGRACIÓN GALLEGA

 Antes de sumergirnos en el panorama de los gallegos residentes en Euskadi, convendría, aunque sólo fuera brevemente, tener una perspectiva de la emigración gallega a través de la historia, cómo se cuantifica y cuáles fueron los destinos de aquellos pioneros emigrantes gallegos que se vieron forzados a abandonar su tierra.La emigración es, sin ninguna duda, el mayor fenómeno social de la sociedad gallega, ha afectado, en mayor o menor medida, a todos los estamentos sociales de nuestra sociedad y rara es la familia, que no ha perdido alguno de sus miembros es esta hemorragia endémica que padece nuestro pueblo. 
 
SIGLO XVIIIComenzamos este trabajo con una introducción de unos cortos versos de Rosalía en los que hace referencia a los gallegos, muchos de ellos segadores, que emigraban a las tierras de Castilla. Hoy pocos gallegos emigran al campo castellano. Rosalía, si viviera hoy, hubiera llorado a sus paisanos que, con la maleta llena de esperanzas, emigran hacia Suiza, Alemania, Andorra o a otras diferentes comunidades de España, pero cuando lo hizo, a mediados del siglo XIX no le faltaban razones para cantar a Castilla, ya que fue esa tierra el primer destino de nuestra emigración.Fue durante el siglo XVIII cuando comenzó esta irreparable pérdida de hombres, mujeres y niños que ha ido desangrando a nuestro país. Se calcula, ya que no hay datos contrastables, que durante ese siglo fueron unos 500.000 los paisanos que abandonaron Galicia rumbo, fundamentalmente, a Castilla, pero también a Portugal o Andalucía. 
 
LA MODERNA EMIGRACIÓN 
Pero, como veremos en este primer gráfico, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX cuando este fenómeno de la emigración se acrecentó, cambió el rumbo hacia horizontes más lejanos, fundamentalmente hacia las tierras de América. 
 
EMIGRACIÓN GALLEGA EN EL XIX Y XX 

Periodo  Emigrantes
1836 - 1860 93.000
1860 – 1880  123.000
1880 – 1930 1.488.500
1930 – 1946 62.000
1946 – 1960 286.000
1960 – 1970 97.000

Los principales países de América receptores de estas multitudes a todo lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, fueron Argentina, Cuba y Venezuela, y con cifras de menor entidad, Brasil, Uruguay, Puerto Rico, México, Chile, Estados Unidos y República Dominicana.A pesar de las grandes migraciones del XIX los años de migraciones más numerosas se dieron en los comienzos del siglo XX: 
MAYORES AÑOS DE EMIGRACIÓN 

1912 203.500
1913 165.000
1920 163.000

A estas cifras, que por sí solas ya nos muestran la tragedia de nuestro pueblo, habría que sumarle muchas otras personas que emigraron clandestinamente y no se recogen fehacientemente en ninguna estadística. Según las estadísticas oficiales, desde 1810 hasta 1970 salieron de Galicia alrededor de 2.150.000 gallegos. Comparando esta cifra con la población actual de Galicia que según el censo del año 2001 contaba con 2.695.880 habitantes, es fácil comprobar la enorme amputación que esa emigración supuso para nuestras aldeas. Es casi tan numerosa la cifra de emigrados como la de residentes actuales en Galicia. 
 
ÚLTIMOS CENSOS DE POBLACIÓN DE GALICIA

Año Población
1991 2.742.622
2001 2.695.880

Como podemos observar, Galicia, aunque no en las escandalosas cuantías de antaño, sigue perdiendo población, ya que en el último decenio del que se tienen datos fiables, su población disminuyó en casi 50.000 personas. Otro dato de interés que pone de manifiesto el drama gallego, es el peso de la emigración gallega con respeto a la totalidad de la emigración española. Galicia sólo representa entre un 6 y un 7 por ciento de la población de España, sin embargo, el porcentaje de gallegos sobre la emigración total española asciende al 35% de la transoceánica y superior al 20% de la que tiene como destino Europa. Es decir uno de cada tres españoles que emigran fuera del continente, es gallego y uno de cada cinco de los que emigran a Europa. Es en la postguerra, sobre todo a partir de 1950, cuando se puede fechar, más o menos, el cambio de destino al que se dirigen los gallegos que emigran, desciende notoriamente el flujo hacia América y por primera vez en siglo y medio el grueso mayoritario de nuestra emigración, se dirige hacia otras zonas de España y a los países europeos.Este cambio de destino, lleva aparejada otra peculiaridad que lo hace diferente de la emigración anterior americana: su marcado carácter de temporalidad. La mayoría de los que emigraron a América ya no volvieron y se fueron perdiendo casi todas las relaciones con su tierra y en muchos casos, hasta las relaciones con sus familias, sin embargo, gran parte de los gallegos emigrados hacia Europa han retornado a sus pueblos de origen o viajan con frecuencia a visitarlos. La ruptura con la tierra que los vio nacer se ha amortiguado, pero no ha impedido, como veremos cuando estudiemos la emigración gallega en Euskadi, que sean cientos de miles los hijos y nietos de gallegos que pierden definitivamente el arraigo con sus orígenes. Actualmente se estima que el número de gallegos residentes fuera de Galicia asciende a 1.300.000, una tercera parte de los gallegos actuales, quizás por ello, haya sido la Xunta de Galicia la primera y, hasta hoy, la única administración autonómica o estatal que ha dedicado una consellería específica a la emigración.Veamos como están repartidos los emigrantes gallegos por el mundo: 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Zona Geográfica Gallegos
Resto España 376.000
Europa 256.500
América y Oceanía 671.000

Como vemos, aún son las tierras allende Europa y muy particularmente América, quienes albergan el mayor número de emigrantes gallegos.  
DISTRIBUCIÓN DE GALLEGOS EN AMÉRICA

País Gallegos
Argentina 330.000
Venezuela 100.000
Brasil 95.000
U.S.A. 75.000
Uruguay 36.000
Cuba 30.000
México 17.000
Otros 30.000

 Como vemos, es Argentina donde se concentra casi la mitad de los gallegos emigrados a América, meta histórica de cientos de miles de emigrantes a lo largo de los últimos dos siglos. En Argentina se encuentra también el mayor número de instituciones o centros gallegos del mundo, siendo su decano el Centro Gallego de Avellaneda, fundado a finales del siglo XIX, más concretamente en octubre del año 1899
Avellaneda es una localidad al sur de la ciudad de Buenos Aires, ha sido históricamente uno de los municipios donde más gallegos se asentaron y, aún hoy, se percibe las profundas raigambres gallegas. Baste decir que el equipo de fútbol “Independiente de Avellaneda” ha sido conocido en toda Argentina como el de los gallegos y en sus encuentros victoriosos siempre se han festejado con las melancólicas notas de las gaitas al son de las muiñeiras.
Toda la geografía americana está poblada por Centros Gallegos, como muestra, referimos aquí, país por país, los centros gallegos que la Xunta de Galicia ofrece en la página web de la Consellería de Emigración.  
CASAS DE GALICIA EN AMÉRICA

País Centros gallegos
Argentina 69
Cuba 65
Brasil 19
Venezuela 17
Uruguay 15
U.S.A. 7
México 3
Canadá 2
Panamá 2
Ecuadro 1
Costa rica 1
Paraguay 1
Bovilia 1
R. Dominicana 1
Colombia 1
Chile 1
Perú 1

 
Pero, como ya hemos visto, en la última mitad del siglo pasado la emigración dirigió sus pasos hacia Europa, hoy se estiman en varios cientos de miles los gallegos que residen en los países europeos. Sirva como medida para cuantificarlos, este gráfico con las estimaciones actuales de cuántos gallegos residen en cada país de Europa y el número de centros que aparecen en la mentada página web de la Consellería de Emigración de la Xunta de Galicia: 
GALLEGOS EN EUROPA

País Gallegos Centros
Alemania 90.000 11
Suiza 60.000 19
Francia 50.000 5
R. Unido 40.000 2
Holanda 15.000 5
Bélgica 10.000 2
Portugal 10.000 1
Andorra 10.000 1
Otros 10.000 -

 Como dato curioso, sin gran relevancia numérica, pero sí de importancia simbólica de hasta dónde llega nuestra emigración, conviene citar que, en la página de la Conselleria de Emigración de la Xunta, aparece el dato de que hay un centro gallego en Kenia y otro en Australia. 
Por último, echemos un vistazo a la situación de los gallegos desplazados que residen en otras autonomías españolas. 

 Autonomía  Gallegos Centros
Cataluña 85.000 18
Madrid 80.000 9
Euskadi 55.000 13
Canarias 35.000 6
Asturias 30.000 2
C-León 30.000 9
Andalucía 25.000 7
Valencia 18.000 3
Baleares 15.000 2
Resto 30.000 8

 Tras estas pinceladas que nos muestran la tragedia humana de la emigración gallega, vamos a analizar cuál es la cuantificación de los gallegos que residimos en Euskadi y más particularmente en Gipuzkoa para, conociendo la realidad, intentar imaginar formulas que nos permitan diseñar el futuro de nuestra Casa de Galicia en San Sebastián. 

LOS GALLEGOS EN EUSKADI

  SOMOS POCOS, PERO AÚN SEREMOS MUCHOS MENOS

     Como hemos visto, somos los gallegos, por gran diferencia, los emigrantes más numerosos de España, tal vez por ello, está tan extendido el tópico de que los gallegos vivimos desparramados por todos los lugares del mundo y quizás, como hemos visto, hay bastante de verdad en esa afirmación. Aquí, en Euskadi, siempre se ha tenido la subjetiva percepción de que los gallegos formábamos la colonia más numerosa de cuantas, venidas de fuera, aquí han recalado y, quizás, sí hubo un tiempo en que esa apreciación se correspondía con la realidad, sin embargo, actualmente, el último censo de población efectuado en el año 2001 y publicado por el I.N.E. —Instituto Nacional de Estadística— nos muestra que ese tópico, en Euskadi se alejan de la realidad.

Se han barajado en los últimos años en diversos foros, incluidos nuestros centros gallegos, diferentes cifras de cuántos gallegos residimos en Euskadi, la mayor parte —como veremos— son exageradas, realmente no somos tantos los que aquí habitamos y, desde luego, tampoco estamos presentes en la mayoría de los pueblos vascos y mucho menos en los guipuzcoanos.

En medio de esta vorágine de cifras que vamos a ofreceros, hay un dato muy optimista: En realidad, actualmente somos pocos, pero aún seremos muchos menos; lo que se traduce en que los gallegos ya no emigran en la cuantía en que lo hicieron antaño, sobre todo en el siglo XIX y casi todo el siglo XX; cuando condenados por la precariedad de una economía de subsistencia, tanto en la Galicia rural como en la marinera, embarcaban en buques hacia las Américas o cogían el tren rumbo a otras zonas de España, Suiza o Alemania donde las perspectivas de supervivencia ofrecían horizontes más esperanzadores. Galicia, como hemos visto, se fue desangrando, perdió una parte importante de su juventud, muchas aldeas se desertizaron o pervivieron con sólo un puñado de ancianos que pacientemente sobrevivían a la espera de la llegada de mejores tiempos o de que la muerte les alcanzara en la tierra que los vio nacer.  

Hoy Galicia está cambiando, ya no es sólo tierra de emigrantes, que desgraciadamente los sigue habiendo, en el periodo 1990/2003 salieron de Galicia 175.000 personas, la mayor parte jóvenes entre 16 y 44 años; de esos, 158.000 emigraron hacia otras comunidades autónomas, fundamentalmente a los archipiélagos de Canarias y Baleares y a las dos grandes ciudades de Madrid y Barcelona, el resto, unos 20.000 emigraron hacia el extranjero, los países elegidos mayoritariamente fueron: Alemania, Andorra y Portugal. 

Pero hoy Galicia también es tierra de acogida. De aquellos que emigraron a América en el siglo XIX y primera mitad del XX, la mayoría ya no volvieron, sus almas quizás vaguen errantes en busca de la tierra que los vio nacer, pero sus cuerpos descansan en cientos de cementerios como el de “Chacarita” en la ciudad de Buenos Aires, donde en el mausoleo de los gallegos hay cientos, miles de sepulturas que atestiguan el dolor de la diáspora.  Actualmente se reproduce la emigración, pero también la de signo contrario; cada día son más los hijos y nietos de aquellos que emigraron hacia América, que hoy retornan con las maletas vacías y el corazón repleto de las mismas esperanzas con las que se fueron sus padres o sus abuelos. Hoy ya comienzan a verse jóvenes de origen gallego, nacidos en Sudamérica, que recalan por nuestros centros gallegos guipuzcoanos con la esperanza de sentirse acogidos y reconocidos en esta nueva tierra de adopción a la que acaban de llegar.

Desde Euskadi son muy pocos los que retornan a Galicia. Aquellos gallegos que llegaron en la posguerra, fundaron aquí nuevas familias, muchas de ellas mestizas, entre vascos y gallegos o con personas que nacidas en otras tierras que también llegaron aquí en busca de fortuna. Hoy sus hijos, y los hijos de sus hijos se consideran mayoritariamente vascos, algunos aún ven a Galicia con la nostalgia que le supieron trasmitir sus ancestros, pero otros, sospechamos que la inmensa mayoría, la ven como una tierra totalmente ajena a sus vidas.

Lo últimos datos correspondientes a movimientos migratorios en el País Vasco, publicados por Eustat, nos muestran que durante el año 2003 llegaron 819 gallegos a Euskadi y se fueron 946 cifras muy reducidas que, además de poner de manifiesto la disminución de fenómeno de la emigración, aportan un saldo negativo a nuestra presencia en esta tierra y demuestran nuestra previsión de que cada vez seremos menos.

 ESTADÍSTICAS DE EUSKADI

  Centrémonos pues, en esta segunda parte del trabajo, en los gallegos que actualmente residimos aquí y ahora, en la Euskadi del siglo XXI 

Decíamos que somos pocos, de los 2.080.000 vascos censados en el último padrón del 2001, solamente 55.000 son gallegos, el 2,64%:

 CENSO EUSKADI:

 

Provincia Varones Mujeres Total
Coruña 8.874 9.616 18.490
Lugo 6.003 6.222 12.225
Ourense 7.825 7.949 15.774
Pontevedra 4.429 4.207 8.636
TOTALES 17.131 24.994 55.126

Como vemos, no somos tantos como se creía, pero además, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, observaremos que nuestra presencia numérica en Euskadi es bastante secundaria.

CENSO DE RESIDENTES EN EUSKADI

LLEGADOS DE OTRAS COMUNIDADES  

            Las cifras hablan por sí solas, los castellano-leoneses tienen una presencia casi cuatro veces superior a la nuestra, los extremeños, con sólo dos provincias en su comunidad autónoma, son más numerosos que nosotros.  

Procedencia Residentes
C - León 218.287
Extremadura 66.614
Extrajeros 49.402
Galicia 55.125

Un apartado especial merece el correspondiente a los trabajadores extranjeros. Teniendo en cuenta el gran incremento de la colonia extrajera en los últimos cuatro años, que se está multiplicando de forma espectacular y admitiendo que gran parte de ella, debido a las leyes restrictivas, se encuentran entre nosotros sin poder legalizar su situación, es más que probable que la comunidad colombiana, la ecuatoriana e, incluso la marroquí, sean en estas fechas muy superiores a la gallega. De hecho, en los últimos tres años, la llegada de extranjeros se ha multiplicado a un ritmo superior al 100% anualmente, en el último estudio de migraciones del año 2003 se contabilizan 72.000 extranjeros empadronados en Euskadi, pero el mismo “Eustat” (Instituto Vasco de Estadística) reconoce que la realidad va mucho más allá y probablemente esas cifras sólo supongan la mitad de los extranjeros que realmente viven ya entre nosotros.  Pero si observamos la estadística por provincias de origen, en lugar de por comunidades autónomas, constataremos que la provincia de Coruña, la de colonia más numerosa de originarios de Galicia, ocupa un discreto duodécimo puesto en número de residentes en Euskadi, ocupando las otras tres provincias gallegas, puestos mucho más discretos.

CENSO DE RESIDENTES EN EUSKADI

POR PROVINCIAS DE ORIGEN  

Puesto Origen Residentes
Burgos 65.728
2º  Cáceres 39.060
Salamanca 33.163
Navarra 30.329
Palencia 29.326
Badajoz 27.554
Cantabria 27.335
Zamora 26.139
León 24.352
10º Rioja 22.710
11º Valladolid 20.726
12 Coruña 18.490

  Al analizar estas estadísticas, sobresale la presencia de burgaleses, ya que esa provincia aporta más residentes en Euskadi que las cuatro provincias gallegas juntas y casi el mismo número de la comunidad extremeña. Destaca asimismo las nutridas colonias de comunidades autónomas uniprovinciales como Navarra, Cantabria o Rioja con colonias muy superiores a  la que aporta nuestra provincia más numerosa.

  LOS GALLEGOS EN GIPUZKOA

  Si desgranamos estas estadísticas para centrarnos exclusivamente en Gipuzkoa, observaremos que los gallegos en esta provincia, aún somos proporcionalmente menos que en Euskadi, en números redondos, solamente sumamos 14.000 almas, el 25% de todos los gallegos residentes en la Comunidad Autónoma Vasca y sólo alcanzamos a ser el 2,10% de la población de la provincia.

Sirva de muestra comparativa con otros territorios, que sólo en Lanzarote y Fuerteventura, dos de las islas menos pobladas de Canarias, viven hoy más de 18.000 gallegos, superándonos con creces a los que residimos en Gipuzkoa

  CENSO DE GIPUZKOA:  

Procedencia Varones Mujeres Total
Coruña 2.048 2.351 4.397
Lugo 793 765 1.558
Ourense 2.110 2.067 4.177
Pontevedra 1.985 1.953 3.941
TOTAL 6.936 7.137 14.073

De todos estos números queremos resaltar dos datos que, coincidentes en las dos estadísticas, tanto en la de Gipúzkoa como en la de la totalidad de Euskadi, nos permitirán extraer una de nuestras primeras conclusiones sobre la especificidad de una parte importante de quiénes somos y cuándo llegamos a esta Euskadi que nos acogió y nos brindó la posibilidad de trabajar dignamente.

   En ambos gráficos —Euskadi y Gipuzkoa— se detalla que la provincia de Coruña es la que aporta el mayor número de gallegos y en ambos gráficos, observamos también, que el número de mujeres provenientes de esa provincia, es mayor que el número de hombres.

   Este primer dato, el que nos muestra que el núcleo más numeroso sea de Coruña, nos proporciona una pista nada despreciable. Si tenemos en cuenta que la emigración gallega se ha dado mayoritariamente en las aldeas del interior de Galicia, en la llamada Galicia rural, hoy denominada peyorativamente por los medios de comunicación la Galicia de la “boina”, en contraposición a la Galicia urbana o del “birrete” —recordemos que en estas últimas elecciones autonómicas el 20% de los electores de la provincia de Ourense estaban domiciliados en el extranjero— el hecho de que en Euskadi, por el contrario, el grupo más numeroso sea originario de Coruña ya nos indica que esa emigración tiene un gran componente marinero.

      El otro dato destacado, —la mayor presencia de mujeres— pone de manifiesto el envejecimiento de la población gallega en nuestra provincia, lo mismo que ocurre en la totalidad de Euskadi. Ya que es lógico pensar que una gran parte de este número se corresponde con el de mujeres viudas. No hay que olvidar en este apartado, que la emigración gallega es tradicionalmente masculina, emigrando la mujer y los hijos posteriormente para el reagrupamiento familiar.

      Más adelante veremos cómo es en Pasaia, y muy particularmente en el barrio de Trintxerpe por su puerto pesquero, donde la proporción de gallegos en su población, es muy superior —más del doble— que la de Eibar, segundo pueblo en proporción de gallegos y muchísimo más que el resto de los municipios guipuzcoanos.

Todo ello viene a confirmar que la llegada de gallegos a Euskadi en general, pero muy particularmente a las zonas costeras, es muy lejana en el tiempo; comenzó en los años veinte del pasado siglo, cuando un armador de Pasaia, agobiado por la negativa de los pescadores guipuzcoanos a aceptar largas singladuras, fletó un autobús a la costa gallega en busca de marineros. Así comenzó la presencia de los marineros gallegos en un barrio de los aledaños de Pasajes de San Pedro, al que con el paso tiempo los propios habitantes del barrio, mayoritariamente gallegos, bautizaron como Trintxerpe y que fue conocido en Gipuzkoa como la quinta provincia gallega. Fue esta carencia de mano de obra marinera, al enviar los armadores pasaitarras sus buques a pescar a nuevos caladeros —el Mar del Gran Sol, Irlanda, la costa norte de Francia y las aguas árticas del Canadá— y la consiguiente transformación y adecuación de los barcos de la pesca artesanal tradicional, a la pesca de altura, la precursora de la llegada masiva de gallegos a nuestra provincia. 

Siguió a esta primera y tímida llegada de pescadores gallegos en los años veinte, un enorme crecimiento del flujo en las décadas posteriores, hasta que cesó en los años setenta a consecuencia de la extensión internacional de las aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas y la regresión que esta medida trajo consigo en la pesca de altura. Desde esa década la estela de la sangría de población marinera gallega, cambió el rumbo, orientándose hacia la marina mercante y de cabotaje, así como a los puertos pesqueros del mediterráneo y de los archipiélagos canario y balear.

No creemos, pues, que sea aventurado por nuestra parte vaticinar que, dado que la parte más numerosa de la colonia gallega sea de claro origen pescador, sector productivo en decadencia y unido a los últimos datos de migraciones ya publicados, correspondientes al año 2003; en los próximos censos, constataremos que el número de gallegos afincados en Euskadi y muy particularmente en Gipúzkoa, descienda notoriamente.

ESTADÍSTICAS DE GIPUZKOA

  Obviando los datos de la comunidad autónoma vasca en su totalidad, vamos a centrarnos exclusivamente en estudiar las estadísticas y censos en el territorio guipuzcoano, que es el que más nos afecta a nuestra CASA DE GALICIA.

Gipuzkoa la conforman actualmente 88 municipios, en los que habitan 673.000 personas y los gallegos que aquí habitamos, solamente alcanzamos el 2,10% de su población, en números redondos 14.000 personas, una proporción menor de gallegos que la que se registra en las otras provincias vascas y asimismo, menor también, que otras colonias de emigrantes venidos de otros países u otras zonas de España a Gipuzkoa.

CENSO DE GIPUZKOA

LLEGADOS DE OTRAS  COMUNIDADES:

Origen Residentes Porcentaje
C - León 50.590 8,25
Extremadura 25.883 3,84
Extranjeros 14.663 2,17
Galicia 14.073 2,10

Como vemos, no somos, ni por asomo, de entre los venidos de fuera, la comunidad más numerosa. Castilla-León o Extremadura que también cuentan con casas regionales en Gipuzkoa, lo mismo que los navarros, nos superan por mucho a los gallegos guipuzcoanos y los emigrantes extranjeros, aún cuando en estos datos del año 2001 aparecen con una cifra similar a la nuestra, podemos afirmar que actualmente nos ganan con creces.

A pesar de todo eso, hay que reconocer que, quizás, el error de apreciación  del número de gallegos que aquí residimos, se haya producido por nuestra manifiesta tendencia a reunirnos en zonas concretas y, por ello, seamos o hayamos sido en el pasado, una de las comunidades que más se han hecho notar a lo largo de las últimas décadas. También puede ser el motivo de esta apreciación subjetiva, las múltiples similitudes de costumbres sociales y culturales que compartimos vascos y gallegos: el profundo sentido de identidad, el sano orgullo de pertenencia, la pervivencia en ambas culturas de símbolos y creencias ancestrales, el aislacionismo histórico, los modos de producción tradicionales en la mar y en el campo, la dispersión de los núcleos de población y nuestra afición a expresarnos a través del canto y a gozar en la mesa.

También pudo provocar esta visión la facilidad que estas dos culturas han propiciado para mezclarnos y entrar a formar parte de muchas familias vascas, aquí retomamos de nuevo el ejemplo paradigmático de Trintxerpe, donde jamás hubo roce alguno entra ambas comunidades y su mezcolanza se ha dado con absoluta normalidad, alumbrando centenares de matrimonios mixtos que engendraron los cientos, quizás miles de descendientes que se han educado con el referente, de las ambas culturas. Pero prosigamos con el estudio de los datos, si bajamos al detalle de los llegados por provincias, en lugar de por la comunidad autónoma de origen, veremos que los gallegos en Gipuzkoa pasamos casi desapercibidos, ocupando puestos en la estadística de origen provincial  que va de duodécimo que ocupa Coruña al vigésimo sexto que ocupa Lugo.

CENSO RESIDENTES EN GIPUZKOA POR PROVINCIA DE ORIGEN  

Puesto Provincia Residentes
Navarra 18.390
Cáceres 18.358
Bizkaia 14.456
Salamanca 13.147
Badajoz 10.525
Burgos 9.098
Araba 7.777
Palencia 5.759
Zamora 5.724
10º Valladolid 5.682
11º Rioja 5.367
12º Coruña 4.397
13º Ourense 4.172
14º Madrid 4.139
15º León 3.995
16º Pontevedra 3.941
17º Cantabria 3.112
18º Jaen 2.196
19 Segovia 2.174
20º Ávila 2.116
21º Córdoba 1.998
22º Asturias 1.963
23º Zaragoza 1.891
24º Soria 1.877
25º Barcelona 1.560
26º Lugo 1.558

Cabe destacar aquí que tanto Álava como La Rioja, ambas con una casa regional en San Sebastián, tienen mayor población que la provincia de Coruña, la de mayor presencia gallega en Gipuzkoa.

GIPUZKOA PUEBLO A PUEBLO

  Si analizamos más detenidamente los datos del censo, pueblo a pueblo y comarca a comarca, observaremos en Gipuzkoa algunos detalles que, errónea y  generalmente, han pasado desapercibidos para todos aquellos que han pontificado sobre nuestra presencia en estas tierras.

 1º - Curiosamente de los 88 pueblos con que cuenta Gipuzkoa, en 18 de los municipios de los de menor población, —el 20%— no reside ningún gallego:

  PUEBLOS SIN NINGÚN GALLEGO RESIDENTE

 

Municipio Población
Albazisketa 277
Aduna 233
Aizarnazabal  531
Albiztur  287
Baliarrain  97
Beizama  160
Bealuntza  160
Berastegi  973
Elduaien  210
Errezil  615
Gabiria  422
Gaintza  133
Gaztelu  152
Hernialde  286
Larraul  145
Lizartza  581
Orendain  143
Orexa  83
   

           

2º - Si a estos pueblos les sumamos los otros 20, el 23% de los municipios, algunos de ellos ya con cierta entidad, en que los gallegos residentes no llegan a 10 personas, nos encontramos que en la suma de casi la mitad de los municipios guipuzcoanos —un 45%—  sólo habitan 75 gallegos.

 

PUEBLOS CON MENOS DE 10 GALLEGOS RESIDENTES

Municipio Habitantes Gallegos
Aia  1.610 4
Alegia  1.583 5
Alkiza  264 3
Altzaga  106 1
Altzo  326 3
Amezketa  980 3
Arama  163 3
Asteasu  1.290 8
Berrobi  566 8
Bidegoyan  427 2
Elgeta  974 6
Ezkio-Itsaso 544 2
Ikaztegieta  377 1
Irura  910 3
Leaburu  367 1
Leintz-Gatzaga 24 1
Mutiloa  158 2
Ormaiztegi  1.170 8
Zerain  254 1
Zestoa  3.100 9

  3º - Existen otros 26 pueblos  —el 30% de los municipios— y aquí sí que ya encontramos pueblos con población, industria y construcción de importancia, en los que los residentes gallegos no llegan a 100:

  PUEBLOS CON MENOS DE 100 GALLEGOS RESIDENTES

Municipio Habitantes Gallegos
Anoeta  1.790 18
Antzuola  1.899 24
Ataun  1.557 21
Astigarraga  3.751 39
Azkoitia  10.272 76
Azpeitia  13.708 44
Deba  5.185 12
Eskoriaza  3.925 59
Getaria  2.406 13
Ibarra 4.208 39
Idiazabal  2.082 16
Itsasondo  576 14
Legorreta  1.351 28
Mendaro  1.444 24 
Oiaztzun  9.179 75
Olaberria  904 39
Orio  4.421 19
Segura  1.225 12
Urnieta  5.518 78
Urretxu  6.650 71
Usurbil  5.257 52
Villabona  5.672 70
Zaldibia  1.490 18
Zegama  1.294 17
Zizurkil  2.820 28
Zumaia  8,527 52

  4º - En resumen, podemos afirmar que en el 73% de los municipios guipuzcoanos, —64 pueblos— la presencia gallega es inexistente, muy escasa o puramente testimonial.

  PUEBLOS GUIPUZCOANOS CON MAS DE 100 Y MENOS DE 500 GALLEGOS RESIDENTES

 

Municipio Habitantes Gallegos
Andoain  13.814 265
Aretxabaleta  6.184 126
Arrasate  23.118 341
Beasain  12.108 395
Bergara  14.965 240
Elgoibar  10.440 416
Hernani  19.287 180
Hondarribia  15.044 148
Lasarte-Oria  17.195 406
Lazkao  4.920 131
Legazpia  8.742 100
Lezo  5.834 128
Mutricu  4.775 111
Ordizia  8.938 191
Oñati  10.705 230
Soraluze/Placencia  4.165 183
Tolosa  17.642 115
Zarautz  21.078 183
Zumarraga  10.175 142

5º -  Como vemos son 19 municipios, —el 22%— casi todos ellos de la máxima importancia en cuanto a población e industria, los que cuentan con más de 100 gallegos en su padrón, pero no alcanzan ninguno los 500

6º - No hay ningún pueblo en Gipuzkoa que la población gallega esta comprendida entre los 500 y los 1.000 residentes gallegos.

   - En la el 94% de los municipios guipuzcoanos sólo se concentra el 35% de los gallegos, unos 5.000

 8º - Por el contrario en sólo 5 pueblos, el 6% de los municipios, se concentran 9.000 gallegos, el 65% de los residentes en Gipuzkoa.

9º - A simple vista pareciera que se corresponde con la población proporcionalmente, pero más adelante, cuando veamos los datos proporcionales de población, comprobaremos que no es así, que las diferencias son notorias entre, por ejemplo, Pasaia y San Sebastián:

PUEBLOS CON MÁS DE 1.000 GALLEGOS RESIDENTES  

Municipio Habitantes Gallegos
San Sebastián 178.377 3.513
Pasaia 15.962 1.645
Errentería 38.224 1.357
Eibar 28.219 1.281
Irún 56.601 1.185

10º  - Por áreas geográficas cabe destacar que en la zona oriental de Gipuzkoa, la zona comprendida entre Irún y San Sebastián, donde se ubican cuatro de los cinco municipios más poblados por gallegos, es donde se concentran el 60% de los que aquí residimos, más de 8.000 gallegos.   

11º - En esta área geográfica del oriente de Gipuzkoa, se ubican dos de las cinco asociaciones gallegas de nuestra provincia. En Trintxerpe el Fato Cultural Daniel Castelao y en San Sebastián nuestra CASA DE GALICIA.

  12º - La segunda área en importancia es la de Eibar y alrededores, donde se concentran cerca de 2.000 gallegos un 13%.

  13º - Con residir en esta área mucha menos población gallega, también cuenta con otras dos asociaciones gallegas, los centros de Eibar y Elgoibar.

  14º -  Y es en Zarautz población con 183 gallegos un testimonial 0,87% de su población, donde se ubica el quinto centro gallego guipuzcoano.

  DATOS PORCENTUALES DE GIPUZKOA

  Decíamos más arriba que Gipuzkoa cuenta actualmente con 88 municipios en los que habitan 673.000 personas y los gallegos sólo somos el 2,10% del total de la población guipuzcoana, pues bien, en 72 pueblos (82% del total de municipios) no alcanzamos ese porcentaje del 2% de la población.

Son sólo 13 los pueblos (15% de los municipios) en que se supera ese porcentaje medio del 2, 10%

Hay otros tres pueblos que superan el 2% y se acercan a ese porcentaje del promedio guipuzcoano.

PORCENTAJES DE RESIDENTES GALLEGOS POR MUNICIPIO:

Municipio Porcentaje gallegos
Pasaia 10,31
Eibar 4,54
Soraluce-Placencia 4,39
Olaberria 4,31
Elgoibar 3,98
Errentería 3,55
Beasain 3,26
Lazkao 2,66
Itsasondo 2,43
Lezo 2,37
Lasarte-Oria 2,36
Oñati 2,15
Ordizia 2,14
Irún 2,09
Legorreta 2,07
Aretxabaleta 2,04

  1º - Como vemos, Pasaia con el 10,31% de población nacida en Galicia es la única localidad en que los gallegos tienen una presencia realmente notoria, en el resto de los pueblos la presencia es escasa, sólo 15 pueblos más sobrepasa ese 2% pero sin llegar, ni tan siquiera, al 5%  y en el resto (81% de los municipios) nuestra presencia es tan sólo porcentualmente testimonial o no reside ningún gallego.

  2º - Llama la atención que en el propio Donostia - San Sebastián, en contra de lo que muchos creen, los gallegos no alcanzamos ese 2% de media de Gipuzkoa.

  3º - Sin embargo, descubrimos que municipios como Soraluce (4,39%), Olaberria (4,31%), se encuentran entre los cinco primeros municipios en presencia porcentual de gallegos entre su población. Un dato hasta ahora desconocido y que no es nada desdeñable.

 4º Otros como Lazkao (2,66%), Itsasondo (2,43%), Oñati (2,15%), Legorreta (2,07%) o Aretxabaleta (2,04) la presencia porcentual de gallegos en su población es de relativa importancia, mucho más de lo que hasta ahora se ha valorado. 

EL FUTURO DE NUESTROS CENTROS GALLEGOS

  Estos datos, analizados con frialdad, deberían servirnos para reflexionar cuál es el futuro de los centros gallegos guipuzcoanos y muy en especial el futuro de nuestra CASA DE GALICIA en Guipúzcoa.

La primera consideración que debemos destacar de estos datos, es que ponen evidentemente de manifiesto que los gallegos guipuzcoanos somos una especie en claro proceso de extinción.

Admitida esta situación, es hora de sentarse a reflexionar sobre qué rumbo deben seguir los centros gallegos guipuzcoanos si queremos preservarlos en el futuro. Una trayectoria que nos implica a todos los socios en general, pero muy particularmente a los responsables de los centros gallegos guipuzcoanos para definir, —bien centro por centro en solitario o todos los centros en su conjunto— qué medidas debemos aplicar para que nuestra institución no muera tras una larga y estéril agonía.

  FINALIDAD DE LOS CENTROS GALLEGOS

Como hemos visto, los centros gallegos nacieron por todo el mundo como instituciones o asociaciones que servían como lugar de encuentro para los gallegos residentes o de paso, eran embajadas humanas y culturales de nuestra tierra en los lejanos lugares donde se ubicaban.

En términos concretos, se dedicaban a ofrecerse apoyo mutuo entre  los gallegos desplazados, eran lugares donde recalaban los recién llegados para  que los gallegos que les habían precedido, les facilitaran información o les ayudaran a conseguir los necesarios papeles para legalizar su situación, alojamiento y trabajo.

Cabe asimismo destacar, en gran papel que jugaron muchos de estos centros, por la gran acogida que dispensaron a los miles de gallegos que huían de la persecución política en nuestra tierra tras la guerra civil.

Los centros a lo largo de la historia, han tenido multitud de iniciativas que  superan el marco especifico de sus respectivas casas, iniciativas que van desde la construcción de colegios para seguir impartiendo la cultura gallega a los hijos nacidos en la emigración, hospitales que paliaran la falta de seguridad social en los países de destino o panteones donde enterrar, a la usanza de su tierra, a los que morían lejos de su Galicia natal.

En este sentido cabe destacar como un paradigma de la grandeza a la que puede llegar un centro, a pesar de su pobreza, la joven “Asociación Civil Centro Gallego de Jubilados y Pensionados de la República Argentina en Avellaneda”, fundada en 1992 y dirigida actualmente por un septuagenario llamado Perfecto Marcote, cuenta con cerca siete mil ancianos gallegos sin recursos que, condenados a mendigar durante años por las tristes consecuencias a las que les condenó el llamado “corralito” decretado por los poderes públicos argentinos, han encontrado en ese rincón una última esperanza a la que aferrarse para poder ser atendidos en sus necesidades más primarias. Desde ese centro se les facilita asistencia médica, medicamentos, trámites e información para poder solicitar pensiones no contributivas ante las autoridades españolas o la repatriación a su pueblo natal. La  gran labor social y humana que desarrolla este centro, ha sido apoyada y reconocida por la gran mayoría del resto de los centros gallegos argentinos y hoy es, quizás, el centro que más ayuda recibe no sólo de la Xunta de Galicia, sino de otras muchas casas gallegas esparcidos por el mundo.

Pero los centros no sólo se dedicaron a la solidaridad con los recién llegados o con los gallegos más necesitados, muchos alternaron esta necesaria solidaridad con los más desafortunados, con el impulso y el desarrollo de la cultura gallega, amordazada durante decenios en nuestra tierra.

A lo largo de los cuarenta años que duró la larga noche de piedra y silencio, la cultura gallega no sólo se mantuvo viva, sino que logró un desarrolló impagable en América; hay muchos e innumerables ejemplos, aquí, sólo les ofreceremos un pequeño ramillete para refrescar la memoria y recordar la gran importancia de la emigración: Fuera de Galicia nació la “Academia da Lingua Galega”; se instituyó nuestra bandera; en Cuba pusieron música a un poema de Eduardo Pondal y crearon el himno gallego; en Buenos Aires, en el hospital del centro gallego, murió el más grande galleguista de nuestra historia, Daniel Rodríguez Castelao; este último año hemos homenajeado en el Día das Letras Galegas a Xesús Manuel Lorenzo Varela, que nació camino de la emigración en el buque “La Navarre” cuando arribaba al puerto de La Habana. Hay muchos datos, pero pensamos que esta pequeña muestra ya pone de manifiesto por sí sola, la gran aportación de la emigración a nuestra historia y a nuestra cultura.

A esta hemorragia de personas que supuso para Galicia nuestra emigración, le deben los gallegos de hoy y, quizás, otras comunidades industriales, mucho más que agradecimiento por su sacrificio, no hay que olvidar que gracias las transferencias de las divisas que enviaban desde el exterior, España pudo desarrollarse. Y, sin embargo, parece qué ya lo hemos olvidado Aún resuena el eco de las voces de las mentes olvidadizas, que reprochan que los emigrantes hagan uso del derecho, bien ganado, a votar en las elecciones.

Este desarrollo de la cultura en los centros gallegos, pasó con el tiempo, una vez que la mayoría de los emigrantes gallegos estaban económicamente instalados, a ser la razón primordial de esos centros. Así se fundaron bibliotecas, librerías, editoriales, pinacotecas y grandes edificios en los que albergar y promover actos culturales. Hoy algunos de aquellos centros pioneros son verdaderas joyas de arquitectura colonial, como muestra, en nuestra sede de San Sebastián, se exhibe un cuadro con el edificio del Centro Gallego de La Habana.

Algunos de esos centros gallegos, incluso, gozan de poseer patrimonios artísticos envidiables y sobre todo, documentación histórica, cultural, artística, manuscritos, pinturas... de las más valiosas de Galicia.  

NUESTROS CENTROS EN GUIPÚZCOA

Pero y nosotros en Gipuzkoa, cómo nacimos, qué hemos hecho y hasta dónde hemos llegado. Veamos.

            La Casa de Galicia en Guipúzcoa nació en el año 1931, el próximo año conmemoraremos el septuagésimo quinto aniversario de nuestra fundación. En aquella época fue cuando, como hemos visto más arriba, comenzaba la llegada de marineros gallegos a nuestra provincia, pero quizás, porque no supimos o no pudimos seguir esa estela de los grandes centros gallegos del mundo, no hemos sido capaces de acumular ningún tipo de patrimonio cultural, artístico o histórico, ni tan siquiera, hemos logrado ser el referente e incuestionable lugar de encuentro y apoyo a los gallegos más necesitados, nunca hemos alcanzado la capacidad de aglutinar a la gran mayoría de los gallegos que recalaban en Gipuzkoa, tirando por tierra, una vez más, otro de los mucho tópicos que existen sobre los gallegos, que sentencia que cuando se juntas tres gallegos fuera de su tierra, tienden a unirse asociándose en centros que les amortigüen la morriña.

En una de las actas fechada el 22 de septiembre de 1931 se recoge que la CASA DE GALICIA en Guipúzcoa contaba en aquel entonces con 226 socios, tras setenta y cinco años de existencia y teniendo en cuenta los muchos altibajos producidos en estos largos años, seguimos fondeados con el mismo o similar número de socios.

Como hemos visto, es Pasaia y muy particularmente el barrio pesquero de Trintxerpe, donde mayor concentración porcentual de gallegos han residido históricamente y aún hoy, siguen residiendo y, sin embargo, son muy poquitos los socios de este barrio que a lo largo del tiempo se han interesado o integrado en nuestra CASA DE GALICIA, bien porque no hemos sabido atraerlos o bien porque las gentes de la mar, por pasar la mayor parte de su tiempo embarcados, no son proclives a este tipo de asociaciones.

Cuando yo era niño, viví en Trintxerpe y, ciertamente, los gallegos eran muy solidarios los unos con los otros, recuerdo cómo llegaban con la dirección de un vecino de su aldea en el bolsillo, recurrían a él, se ayudaban con generosidad, los acogían en sus casas en tanto no ganaran lo suficiente como para alquilar un piso y traerse a sus familias, les buscaban enroles en los barcos en que ellos navegaban, les enseñaban el oficio de marineros y se preocupaban de asistirlos cuando en sus primeras singladuras, los mareos les impedían trabajar a bordo.

Estas gentes, cuando se juntaban en tierra, los escasos días de descanso que tenían los dedicaban fundamentalmente a sus familias y cuando salían a la calle, convivían entre los del mismo pueblo, casi de un modo sectario, formándose grupos por pueblos. Bueu, Boiro, Buozas, La Puebla, Corrubedo, el Son, Ribeira, Corme... una larga lista de lugares que nos eran familiares a pesar de no haberlos visitado nunca.

Pero al margen de Trintxerpe de características muy singulares, debemos reconocer que son muchos los gallegos residentes en Gipuzkoa que nunca se han interesado, ni han sido socios de nuestra CASA DE GALICIA, ni de ningún otro centro gallego de nuestra provincia, Quizás nos sirva para situarnos el utilizar las mismas cifras y expresiones con las que comenzábamos este trabajo, si los gallegos en Gipuzkoa somos pocos, alcanzando solamente el 2% de la población, en nuestros centros también somos pocos, sólo está asociado un 2% de los gallegos que residimos en Gipuzkoa.

Pero además, aún son muchísimos más, los hijos y los nietos de los miles de gallegos que aquí trabajaron y murieron, que tampoco acuden a nuestras entidades. Y es precisamente a estos gallegos de segunda y tercera generación hacia donde deberíamos mirar, preguntarles y preguntarnos qué podemos ofrecerles y ponernos manos a la obra.

Desde siempre en nuestra CASA DE GALICIA hemos contado con socios no nacidos en Galicia, algunos han ocupado puesto relevantes en nuestra dirección y han querido a Galicia y su cultura, tanto o más que muchos gallegos.

Hoy vislumbramos con esperanza que cada día es mayor el número de socios que se afilian a nuestra Entidad, que no son nacidos en Galicia, lo hacen por amor a la tierra de sus progenitores o por simpatía hacia nuestra tierra. Pero aún son muy pocos.

Actualmente en nuestro centro, ninguno de los niños que bailan en el grupo Trisquele es gallego de nacimiento, son, en general, hijos de ese mestizaje vasco-gallego o de otras comunidades españolas, ese mestizaje al que estamos abocados a atraernos si queremos sobrevivir en las próximas décadas.

En los últimos años hemos asistido a un goteo incesante de jóvenes que tras haber pasado una adolescencia entre las paredes de nuestra entidad, bailando o tocando algún instrumento en el grupo folclórico Trisquele; cuando han alcanzado la juventud, nos abandonan.

Podríamos verbalizar muchas justificaciones a esta realidad, pero todas sonarían a excusas, porque lo cierto es que aún no hemos tenido el valor de hacernos una autocrítica para encontrar la respuesta del porqué la juventud no siente ningún atractivo por mantenerse unida a nuestra casa.

            Quizás, el error parta de ese falso axioma que, de tanto oírlo, hemos llegado a creerlo; son muchas voces que proclaman que un centro gallego sin grupo folclórico no tiene sentido e, insistimos, eso fue lo único que les dimos a los adolescentes que hoy se resisten a seguir unidos a nuestra casa. Nos olvidamos que Galicia es mucho más que una manifestación folclórica.

No voy a poner como ejemplo de lo contrario, mentando al centro más arriba nombrado de Avellaneda, que en poco más de diez años de vida, ha logrado acoger a unos 7.000 socios y que su labor ha sido reconocida no sólo por los gobiernos de Galicia y España y por todo el arco de partidos políticos del Parlamento Gallego, sino por todos los gallegos que hemos tenido ocasión de visitarlo y hemos llorado, sí, literalmente hemos llorado al ver la situación de aquellos ancianos y el servicio impagable que les brindaban en el centro, pero como Avellanada está muy lejana y la situación de Argentina no es la nuestra, nos sumergiremos en ejemplos más cercanos. 

Admitamos que a pesar de la importancia relativa que puede tener el folclore, los centros gallegos pueden y deben ofrecer muchas más alternativas. Una, quizás  la más importante en estos momentos en que la colonia gallega está ya instalada económicamente, debe ser la cultura, ser puente cultural entre Galicia y Euskadi; y en Trintxerpe tenemos un buen ejemplo en el Fato Daniel Castelao, que sin grupo folclórico lleva más de treinta años de vida fecunda transmitiendo nuestra cultura a la sociedad vasca pasaitarra.

Los centros gallegos también pueden ofrecer gastronomía, en este apartado los ejemplos sobran por innumerables.

También debería ser un horizonte el tratar de mostrar a los vascos cómo es la Galicia real, no tanto la folclórica, intervenir en la vida mediática para desterrar los muchos tópicos que sobre nosotros circulan y mostrar los verdaderos rostros de las diversas Galicias, tan similares y tan diferentes a la vez: la rural y la marinera, la urbana y la aldeana, la ancestral y la moderna.

Pero sobre todo, Galicia, a través de sus hijos nacidos en el exilio económico, los hijos y nietos de gallegos que han nacido en Euskadi, pueden y deben aportar a la sociedad vasca, el enriquecimiento de la diversidad y el mestizaje en el que ellos se han criado. Hoy que nuevas oleadas de emigrantes de Latinoámerica y otros lugares del mundo, recalan en nuestra tierra, que una parte de la sociedad los rechaza abiertamente, no deberíamos olvidar que los gallegos fuimos allí —en América— acogidos con cariño y que tenemos una deuda pendiente con todos esos pueblos o, incluso, deberíamos, simplemente, revivir cómo llegamos nosotros mismos aquí. Quizás, nuestras propias experiencias íntimas podrían servir para alumbrar a la sociedad como se puede aunar el diálogo intercultural, respetando la diversidad que a todos nos enriquece. Deberíamos recordar e ilustrar a las nuevas generaciones, como llegamos nosotros a Euskadi, con la nostalgia prendida en nuestras pupilas, el bajo nivel cultural que traíamos, la desesperación que nos agobiaba por encontrar cuanto antes un trabajo, muchos de nosotros llegamos sin ninguna cualificación profesional, sin casa, sin amigos, sin nadie en quién apoyarnos. Hoy son otros, pero no olvidemos que un día, quizás lejano en nuestra memoria, fuimos nosotros, y nuestra experiencia puede ayudar a que los nuevos emigrantes no sufran la soledad que nosotros padecimos.

 

Esta primera década del siglo XXI va a ser crucial para el futuro de los centros gallegos vascos y, muy especialmente para nuestra CASA DE GALICIA; si nos mantenemos anclados en las nostalgias del pasado, empecinados en ofrecer más de lo mismo, nuestra agonía nos conducirá a una muerte segura. Es hora para que con calma, sin prisas y sin temores, reflexionemos toda la comunidad gallega sobre nuestro futuro.

Este próximo año en que cumpliremos nuestro septuagésimo quinto aniversario, sería deseable un examen colectivo de conciencia, que todos opináramos con libertad, que alzáramos nuestra voz ofreciendo alternativas, sin la vaga esperanza de que algún iluminado nos dicte qué, cómo y hacia dónde debemos caminar, no nos dejemos conducir como borregos al matadero. La batalla aún no está perdida.

Volver a: PAGINA PRINCIPAL     COSTA DE LA MUERTE

 

Última Actualización: 15.09.05